Stadtmeisterschaft 2006 Manfred Romahn, Martina Orth-Helbach Schott Mainz, ?? Schott Mainz, Michael Schmitt Nibelungen Lorsch, Jasmin Boese, Frank Engel und Bürgermeister Rainer Ziegler